?

Log in

No account? Create an account
Kreidiniai - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Kreidiniai [Apr. 19th, 2007|22:22]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Radvilų/Tilto (Senamiestis); fotografuota 2007 04 16
linkReply

Comments:
[User Picture]From: poluden
02:49 (UTC)
Kaifas! Vilnius - amzinai jaunu ir menisku zmoniu miestas :-)
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: poluden
19:32 (UTC)
turi buti tokio pat ugio, kaip panele, arba bicas ;-)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
06:21 (UTC)
Bicai :)
(Reply) (Thread)