?

Log in

No account? Create an account
Žvejyba nuo tilto - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Žvejyba nuo tilto [May. 17th, 2007|20:50]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Patys jūs...
Žaliasis tiltas (Šnipiškės-Senamiestis); fotografuota 2007 05 15
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
18:22 (UTC)

offtop

Ai ai ai, kokį užrašą praleidau :/
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
18:32 (UTC)

Re: offtop

Nepraleidai, išeina (:
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
18:37 (UTC)

Re: offtop

Žinoma, jei būčiau važiavus Laisvės pr., efektas būtų stipresnis, bet vis vien labai malonu, ačiū :))

Mačiau tą Kolduno paiešką priešais Onos bažnyčiąю Liuks!
(Reply) (Parent) (Thread)