?

Log in

No account? Create an account
A nuo SUTEMOS iKi AUŠROS - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

A nuo SUTEMOS iKi AUŠROS [May. 21st, 2007|23:46]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Vilniaus brigada, Žemaitė, alus, labai stiprus alus, Radioshow lėlės, dar alaus, bevaisė žemė - nesujungiu
Maironio (Senamiestis); fotografuota 2007 04 16
linkReply