?

Log in

No account? Create an account
netychia i savo lj vakar uzhpostinau - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

netychia i savo lj vakar uzhpostinau [May. 24th, 2007|16:24]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[agurkas]
[Tags|, ]

labai džiaugiuosi,kad komuna gyvena,nors jos sukūrejai šiokie tokie pasyvai:]
bet kuriuo atveju,jei norite pamatyti gatvės meną...ne gatvėje:]],tai turit šansą:
linkReply

Comments:
[User Picture]From: black_paws
17:15 (UTC)
[fotoaparato nebuvimas, matai]

Įdomu, bet toli.
(Reply) (Thread)
From: agurkas
22:05 (UTC)
shnekedamas apie pasyvus visu pirma save turejau minty:]
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
19:45 (UTC)
Buvai? Nesusitikom
(Reply) (Thread)
From: agurkas
22:04 (UTC)
gal susitikom ir neatpazhinom viens kito? kadangi ash buvau ten nuo ryto iki uzhsidarymo:]
(Reply) (Parent) (Thread)