?

Log in

No account? Create an account
Nelinksma, neliūdna - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Nelinksma, neliūdna [May. 26th, 2007|16:31]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Kaunas, Šv. Gertrūdos (Senamiestis); fotografuota 2007 05 25
linkReply