?

Log in

No account? Create an account
ATSARGIAI, NES KONTEINERIUOSE MYCOP! - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

ATSARGIAI, NES KONTEINERIUOSE MYCOP! [May. 28th, 2007|23:40]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Tai tikriausiai kokie mykrobai!Užupio (Užupis); fotografuota 2007 05 19
linkReply

Comments:
[User Picture]From: black_paws
21:07 (UTC)
Man tai skamba kaip programa kompui, kuri neleidžia vaikam lįst į n-18 saitus.
MyCop.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:09 (UTC)
Būkite ramūs, nes monitoriuose MyCop!
(Reply) (Parent) (Thread)