?

Log in

No account? Create an account
Laistykla - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Laistykla [May. 29th, 2007|23:40]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Per pasaulį eina čigoniukas vengras ir piešia senelių dainas.

Goštauto (Naujamiestis); fotografuota 2007 04 25
linkReply