?

Log in

No account? Create an account
Stūmykla - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Stūmykla [May. 30th, 2007|23:26]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Paupio (Užupis); fotografuota 2007 04 17
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
05:03 (UTC)
Po siuo paveikslu pragyvenau vienus gerus metus :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: shipokliakas
08:00 (UTC)
Dabar pakartosiu tą patį užsiregistravęs :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
13:39 (UTC)
Fizionomija tai kaunietiška tavo dabartinė... (:
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: shipokliakas
17:44 (UTC)
Vilniuje tokio linksmo neradau :)
(Reply) (Parent) (Thread)