?

Log in

No account? Create an account
SAVIRAIŠKA TAI STENGIMASIS SUSIŠNEKĖT SU VISUOMENE! - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

SAVIRAIŠKA TAI STENGIMASIS SUSIŠNEKĖT SU VISUOMENE! [Jun. 12th, 2007|16:33]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Požeminė perėja tarp Tremtinių ir Kojelavičiaus gatvių (Naujoji Vilnia); fotografuota 2007 06 09
linkReply