?

Log in

No account? Create an account
After having presumed, they fucked offff - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

After having presumed, they fucked offff [Jun. 18th, 2007|13:36]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[konunga]
[location |biblioteka]
[mood |twichhy]
[music |none]


Užklijavau kieme prie Sk8parkio.

PS Sk8parkis merdėja, man atrodo.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: poluden
00:29 (UTC)
aha, o
šaligatviai - asilams,
gatvės - kamikadzėms,
žemė - valstiečiams,
valdžia - tautai
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
00:47 (UTC)
i disagree !
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
01:14 (UTC)
After having presumed, they fucked offff

street art, as well as stencil art should give delight or at least good mood to passing by people. But this might turn him preplexed. fyi
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: konunga
10:34 (UTC)
Mano manymu, menas nėra skirtas vien estetizmo poreikiui patenkinti ar ūpui kelti.

Mano postų temos neturi sąryšio su postais.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: agurkas
18:01 (UTC)
"Mano manymu, menas nėra skirtas vien estetizmo poreikiui patenkinti ar ūpui kelti." jo! i concur

tuo tarpu,pagal tavo logika,isheina,kad ash ozhka. tuo tarpu-ash ne ozhka,ash agurkas
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: konunga
09:28 (UTC)
Logika šitam gige negroja.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
14:22 (UTC)
tikrai taip...tik ozkoms.
saunumelis
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
14:24 (UTC)
p.s. cia lovart :)
http://www.lovart.gektoras.lt/
(Reply) (Thread)