?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

VISĄ VAIZDUOTĘ VALDŽIAI!!! [Jun. 24th, 2007|23:19]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[music |kitava - giedula liepa (http://download.yousendit.com/4A37EB467BD6DC48)]


"VISA VALDŽIA VAIZDUOTEI" Bebralizdy čia.

Nuoroda į autorių: http://www.fotolog.com/mzp1.

Lydos (Senamiestis); fotografuota 2007 06 21
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
16:49 (UTC)

off

Šiandien matėm 3 tavo darbus - žiede prie Iki, prie Sereikiškių ir priešais Onos bažnyčią. Good :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
12:59 (UTC)

Re: off

Ir gyvenu smagiau :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
20:35 (UTC)
de3erter: eeeeeeeemzp saunuolis
super, kad dar tokie trafaretai salia
(Reply) (Thread)