?

Log in

No account? Create an account
Atsiplėšriasparnis liūtas - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Atsiplėšriasparnis liūtas [Jun. 29th, 2007|23:58]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Žvėrys, džiugint nenustojantys.

Gedimino (Naujamiestis); fotografuota 2007 06 29
linkReply