?

Log in

No account? Create an account
LIETUVA BE IMIGRANTŲ - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

LIETUVA BE IMIGRANTŲ [Jul. 12th, 2007|23:45]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Pabradė, Vilniaus g.; fotografuota 2007 07 12
linkReply

Comments:
From: overload8592
15:32 (UTC)
nebutu pabrade, o seip tai labai liudna jog taip yra :(
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: rokiskis
13:37 (UTC)

Realybė tokia...

Realybė tokia... Atvažiuoja, gyvena už mūsų pinigus, o paskui dar riaušes kelia. Visa pabradė tų "pabėgėlių" bijo.
(Reply) (Thread)