?

Log in

No account? Create an account
Tikėjimas ir nuojauta - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Tikėjimas ir nuojauta [Jul. 20th, 2007|09:41]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tikėjimas ir nuojauta

linkReply

Comments:
[User Picture]From: black_paws
11:27 (UTC)
Kas rytą pravažiuodavau Antakalny užrašą ant sienos DIRBK PIRK MIRK.
Nu ką, berods tuoj taip ir bus.
(Reply) (Thread)