?

Log in

No account? Create an account
MYLIU TĄ KURIS LABAI SUMANUS. BLN - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

MYLIU TĄ KURIS LABAI SUMANUS. BLN [Jul. 22nd, 2007|23:26]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Telieka išryškinti sumanųjį!

Jei pbg įveiktų tylą...

Užupio (Užupis); fotografuota 2007 06 21
linkReply

Comments:
[User Picture]From: pbg
06:11 (UTC)
ech tas pbg..
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
10:52 (UTC)
Nė piršto nepajudins dėl ryškumo
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
18:25 (UTC)
Manau, tai Mikis
(Reply) (Thread)