?

Log in

No account? Create an account
Kas pritrupino rūdos - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Kas pritrupino rūdos [Aug. 5th, 2007|17:11]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Kelias per mišką prie Kazlų Rūdos; fotografuota 2007 08 04
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
18:40 (UTC)
Kur buvai dingęs? :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
22:07 (UTC)
Nebuvau - sėdėjau, žiūrėjau. Tikiuosi dar dingti
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
05:29 (UTC)
Kur? :)
(Reply) (Parent) (Thread)