?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Idėjų avilys [Aug. 7th, 2007|23:42]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[music |loquat - swingset chain ( http://www.youtube.com/watch?v=XL0QGn4lx_Y )]

Aruodas buvo čia.

"Žudykis taikliai" tą vakarą ant sienos atrodė žinomesnė frazė nei yra, bent šiandien gūgle lietuviškai. Kieta, stipri, žiauri. Dar, nors man patinka, ji lyg atrodo šaunesnė nei yra.

Iš kur "Ramios bitės..."? Ne iš Pūkuotuko.

Skapo (Senamiestis); fotografuota 2007 07 30
linkReply