?

Log in

No account? Create an account
Rutuliai - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Rutuliai [Aug. 9th, 2007|23:45]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]
[music |j-walk - soul vibration ( http://www.talpink.lt/files/49340 )]

Prisimenat linksmų vyrukų kompaniją, dzhey draugelius iš Liublianos: http://community.livejournal.com/bebralizdis/80648.html ?Kuria'os netagai.

Šnipiškių (Šnipiškės); fotografuota 2007 08 06
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
10:38 (UTC)
Šnipiškėse daug Kuria'os kūrinių - prie Dailės muziejaus, prie Tuskulėnų parko ir kt.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
12:19 (UTC)
šalia saulės mačiau ir tą rutulį:-)
(Reply) (Thread)