?

Log in

No account? Create an account
SAUGOK! - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

SAUGOK! [Aug. 15th, 2007|23:38]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Matau šviesą urėdijos lange, prisėlinu - už stalo susikūprinęs gerasis miškų dėdė, nevikriai vedžiojantis per kartoną laužomom geležtėm peiliuką ranka, kurioje paprastai - šakių kotas, virpantis stirniuko kūnas, pikapo vairas, trūkčiojantis brakonieriaus sprandas.

Kelias Nr. 141 tarp Viešvilės ir Vilkyškių; fotografuota 2007 08 13
linkReply