?

Log in

No account? Create an account
Klp - 15 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Klp - 15 [Aug. 21st, 2007|10:34]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


2007 07 24

Ir dar Delfio straipsnis: Miesto sienas terliojantys chuliganai neatostogauja
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
12:06 (UTC)

RSS headeriai

ar galetumete postus vardinti kaip nors labiau skirtingais pavadinimais, arba bent deti nmeriuka jei tas pats, nes nelabai aptogu skaityti per rss subscriptiona kai matai daug klp ir galvoji ar jau maciau sita ar ne.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
12:09 (UTC)

Re: RSS headeriai

Ok, turėsiu omeny.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
12:14 (UTC)

Re: RSS headeriai

Perdariau, dabar su numeriais.
(Reply) (Parent) (Thread)