?

Log in

No account? Create an account
Vilnius, Lapų g-vė - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vilnius, Lapų g-vė [Aug. 23rd, 2007|11:45]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
ул. листьев

vilnietiškas atsakas klaipediečiams :-)

atleiskite už kokybę, fotkinau gūdų vakarą.

p.s. gal kas žinote visų transliuojamų šioje bendruomenėje nuotraukų adresą kažkur fotki.com?
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: poluden
11:19 (UTC)
reiks prie progos nuvykti-patikrinti :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
10:01 (UTC)
ačiū! kaip tik to ir ieškojau
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: saules_dukte
10:17 (UTC)
gerulis ;)
(Reply) (Thread)