?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

I HAVEN ILUSIONS [Sep. 1st, 2007|23:36]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Teksto raidės užneštos zigzagais, taip sukuriant ribėjimo, netikrumo įspūdį.

Ūmėdžių (Žemieji Paneriai); fotografuota 2007 08 29
linkReply