?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Kauppatori/Salutorget, Helsinki [Sep. 3rd, 2007|00:02]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
бобёр на пристани

bebriukas Helsinkio turgaus aikštėje


бобёр на пристани
linkReply

Comments:
[User Picture]From: ankiuk
05:41 (UTC)
Классный грызун :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
12:31 (UTC)
Štai žmogus, suvokiantis konteksto svarbą rodant strytartą! Repstek :)
(Reply) (Thread)