?

Log in

No account? Create an account
maturegirl paragintas... - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

maturegirl paragintas... [Sep. 7th, 2007|10:17]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[zalias_bebras]
[Tags|]

...šiek tiek įdėsiu mūsų šiaurinių kaimynų pasireiškimo:


Labai prabangus retro “grafiti“ Rygos centre - apie polėkį... nors ir griuvėsiuose. :)
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
13:44 (UTC)
O, tai dabar nors vertimą turiu! :)
(Reply) (Parent) (Thread)