?

Log in

No account? Create an account
Dar vienas “prabangus grafiti“ :) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Dar vienas “prabangus grafiti“ :) [Sep. 7th, 2007|10:50]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[zalias_bebras]
[Tags|]Valmiera, Latvija. Kartais pagalvoju, kad “mėgėjų“ teplioti sienas būtų mažiau, jei jos būtų ne tokios nuobodžios.
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
From: zalias_bebras
08:03 (UTC)
Panašų variantą mačiau ir Klaipėdoje (nebūtų Hansos miestas, aišku...) - reiks archyvus peržiūrėti. :)
(Reply) (Parent) (Thread)