?

Log in

No account? Create an account
Vaikščiojanti reklama - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vaikščiojanti reklama [Sep. 7th, 2007|10:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[zalias_bebras]


...bet nelabai veiksminga, matomai. Kvietimas į nuosavą bernvakarį Talino senamiestyje (reklamos tekstas man nežinomas). :)
linkReply