?

Log in

No account? Create an account
Bobaužis... :) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Bobaužis... :) [Sep. 7th, 2007|11:08]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[zalias_bebras]


Šiaip linksmas naktinis vaiduoklis Talino centre. :)

Ir palyginkite su kaukuole Vilniaus gatvėje: http://community.livejournal.com/bebralizdis/137437.html

Stop karui ir baisybėms grafičiuose! :)
linkReply