?

Log in

No account? Create an account
Ženklas kaip ženklas... ;) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Ženklas kaip ženklas... ;) [Sep. 7th, 2007|11:41]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[zalias_bebras]


Tačiau gretimo pastato (Nr.20) šiuo adresu neleista buvo nufotografuoti, nes tai: http://estonia.usembassy.gov/contacts.php :)

Diplomatai - irgi žmonės... ;)
linkReply