?

Log in

No account? Create an account
Kelio nuoroda turistams - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Kelio nuoroda turistams [Sep. 7th, 2007|11:49]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[zalias_bebras]


Rygoje, buvusios įgulos kareivinės, dabar rekonstruotos į biurus ir parduotuvėles, vidinis kiemelis (kur nėra ko landžioti).
linkReply