?

Log in

No account? Create an account
Bokšto g. - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Bokšto g. [Sep. 12th, 2007|16:20]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


2007 09 07
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
13:27 (UTC)
Vis dar prisimenu tą Tavo ikonėlę... jo... :)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
13:33 (UTC)
Hm :))
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
13:35 (UTC)
Va va... :)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
13:41 (UTC)
Kažkur turėtų būti didelis paveiksliukas, kažkada postinau.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
13:44 (UTC)
Tai man užtenka vaizduotės... įsivaizduoti ir didelį paveiksliuką. :)
(Reply) (Parent) (Thread)