?

Log in

No account? Create an account
Bokšto g. - 4 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Bokšto g. - 4 [Sep. 17th, 2007|10:53]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|]Matyt, štai šito tęsinys.

2007 09 07
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
09:26 (UTC)
Ausis??? Ar šiaip ameba? :)

Nesuprantu tada paraginimo būti “dabl stong“...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
09:29 (UTC)
Gal pyragėlis? Toks.. mmm... nemažas.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
09:32 (UTC)
Tai, reikia suprasti, bus dviguba porcija dėl dvigubai daugiau jėgų? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
09:33 (UTC)
Tikriausiai :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
20:14 (UTC)
Vis dėlto ausis :/
(Reply) (Parent) (Thread)