?

Log in

No account? Create an account
Lietuvos spauda - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Lietuvos spauda [Sep. 18th, 2007|23:04]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Algirdo (Naujamiestis); fotografuota 2007 09 18.Šv. Dvasios (Senamiestis); fotografuota 2007 09 18.

Handshake.Šaltapirščiai kompiliuotojai, faktų kreivintojai, purvo laistytojai, sensacijų medžiotojai, burbulų pūtėjai, pirmakursės komunikatorės. Skiriant nuo atsakingų tikrų.

Ką aš galiu padaryti?

Galiu pasiimti Vilniuje gatvę ir viešinti joje (spaudos) žurnalistų nekompetencijos pavyzdžius, teikti Violetinės Plunksnos apdovanojimus.

Kaipminimum :)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: poluden
05:13 (UTC)
antras vaizdelis - nudziugino
(Reply) (Thread)
From: zalias_bebras
06:38 (UTC)
Vox populi - vox Deu! :)))
(Reply) (Thread)