?

Log in

No account? Create an account
Vilnius, Maironio g. 10 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vilnius, Maironio g. 10 [Sep. 21st, 2007|07:38]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[tallamore_j]
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
04:52 (UTC)

fo

sitas nuostabioj aplinkoj padarytas, jei butu siaip ant lygios sienos, tai ne taip ir efektyviai atrodytu, bet cia - nerealu.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: gintkava
05:29 (UTC)
beautiful
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: tallamore_j
05:47 (UTC)

Re: fo

thanks:))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: popas
06:20 (UTC)
labai patiko
(Reply) (Thread)