?

Log in

No account? Create an account
Rusų g. - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Rusų g. [Sep. 21st, 2007|09:53]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


Koldun'o dabas.

2007 09 14
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
11:14 (UTC)
A, tai vieno šios bendruomenės narių darbas :)) Toks pat yra prie Sereikiškių iš Pilies g. pusės.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
11:30 (UTC)
Tai galėtų savo darbus ir publikuoti, sakyčiau... ;)
(Reply) (Parent) (Thread)