?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 4: "Netikėjimas" (Algimantas Mackus) [Sep. 23rd, 2007|19:24]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Eilėraštis kopijuotas iš leidinio "Trys knygos / Algimantas Mackus" (Baltos lankos, 1999).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16.Liauksmino (Senamiestis); fotografuota 2007 10 21
linkReply