?

Log in

No account? Create an account
Šv.Kazimiero g. - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Šv.Kazimiero g. [Sep. 30th, 2007|15:10]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


2007 09 28
linkReply

Comments:
[User Picture]From: tallamore_j
12:33 (UTC)
vakar mačiau, nufotografavau - bet niekamto nerodysiu:)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ankiuk
18:01 (UTC)
Kokıa puosnı puokste :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
18:04 (UTC)
Aha :)

Beje, ta raidė, kurią naudoji vietoj "i", iš tikrųjų yra ne "į", o "ы" :))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ankiuk
18:50 (UTC)
O siaubas :)
(Reply) (Parent) (Thread)