?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 5: ("Debesys dūžta į sielvartą, grįžta...") (Rimas Burokas) [Sep. 30th, 2007|23:43]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš http://www.stud.ktu.lt/~aismisi/rimas/10.html.

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23.

Rimas Burokas tinkle.

Labdarių (Senamiestis); fotografuota 2007 09 30
linkReply