?

Log in

No account? Create an account
Šv. Kazimiero g. - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Šv. Kazimiero g. [Oct. 2nd, 2007|22:48]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
Apie threesome ;)2007 09 28
linkReply

Comments:
[User Picture]From: tallamore_j
04:25 (UTC)
Papildomo pikantiškumo suteikia tai, kad užrašas ant vienuolyno sienos:))
(Reply) (Thread)
From: zalias_bebras
06:37 (UTC)
Tai gal Giedrius - kunigas, kuris Aušrą su Žilvinu sutuokė? :) Juk ant vienuolyno sienos... ;)
(Reply) (Thread)