?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis nuorodose - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Bebralizdis nuorodose [Oct. 2nd, 2007|23:26]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Šįkart ne apie gatvės kūrybą kaipo tokią*, o apie tuos, kurie apie ją. Paveikslėliai spūdūs.

---

* Siaubas, aš tai pavartojau...

---Povilai, tu vis dar su mumis?
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
21:14 (UTC)

Esu mat daug skolingas...

Seniai jau buvau suradęs Bebralizdį, bet paskui pamečiau nuorodą, nebuvau įsidėjęs į RSS. Apskritai LiveJournal bendruomenė nėra tinkamai atstovaujama Blogoramoje – labiausiai dėl to, kad taip ir neįveikiau sąrašo bendruomenių į kurias MatureGirl davė nuorodų. Užstrigau lygtai ties raide E. Jei nepasididžiuotumėte atsiųsti blogų adresų vienastoks-at-nezinau-lt, tai mielai praplėsčiau savo ir skaitytojų akiratį.

Geros kloties,
Vienastoks
(Reply) (Thread)