?

Log in

No account? Create an account
KLAIPĖDA RULeZ - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

KLAIPĖDA RULeZ [Oct. 3rd, 2007|23:33]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Įvažiavimas į Klaipėdą iš Šilutės pusės; fotografuota 2007 08 13
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
08:43 (UTC)

Fo

Ot, tai bent:)
Geras puslapis, man patinka, kad dazhnai atsishviezhina, bet kartais atsishviezhina kokiais tai visishkais niekalais :) kad ir shis.. bet chia tik nuomone mano
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
16:43 (UTC)

Re: Fo

Šitas niekalas patenka į gatvės kūrybos (gk) apibrėžimą pagal mane. Hm, ar gal į gatvės kalbos (gk)... Gatvės komunikacijos (gk)?.. Žodžiu, ir jis ten lygiom teisėm. Ir jis man patinka.

:)

Pasiūlymas 1: kentėk.
Pasiūlymas 2: prisijunk ir rodyk tuos gk reiškinius, kurie patinka tau
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
18:06 (UTC)

Re : 209

:) kaip prisijungti?
(Reply) (Parent) (Thread)