?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Rangytis leidžiama [Oct. 6th, 2007|23:42]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

ST L P.

Lydos (Senamiestis); fotografuota 2007 06 15.

T L B.

Vingrių-Pylimo tarpugatvis prie "Lietuvos" k. t. (Senamiestis); fotografuota 2007 09 21

Sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/71991.html
linkReply

Comments:
[User Picture]From: poluden
13:23 (UTC)
gera mintis :-) stulpai primena ilgus karamėlinius saldainius iš vaikystės :-)
(Reply) (Thread)