?

Log in

No account? Create an account
Vilnius, Belmontas, zenklas - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vilnius, Belmontas, zenklas [Oct. 8th, 2007|03:30]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]


sąsaja bebralizdyje http://community.livejournal.com/bebralizdis/144328.html
:-)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
07:24 (UTC)
Norėjau pasakyti: "Įdomu, kaip kūrėjas/-ai pasiekė baltą apskritimą, mažesnįjį? Gal palypėjo ant šalia esančio kelio atitvaro? Gal nuo draugo pečių? Gal ženklas pritvirtintas neįprastai žemai? Mes to niekada nesužinosime"
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
07:45 (UTC)
Mat kaip, tu iš karto bandai įvertinti įdėtas pastangas kūriant gatvės meną. Aš tiesiog sustojų iš nuostabos, kartais pats pastebėjęs, kartais baksteltas nosimi į reiškinį :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
08:29 (UTC)
Pakankamai žemai pritvirtintas :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
09:03 (UTC)
na bet vistiek arba stulpu reikia mokėt laipioti, arba kam nors ant pečių lipo :-)
(Reply) (Parent) (Thread)