?

Log in

No account? Create an account
TAGŲ GRUPĖS 1 autorius (kas) 2 miestas (kur) 3 technika,… - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

[Oct. 10th, 2007|15:15]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]

TAGŲ GRUPĖS

1 autorius (kas)
2 miestas (kur)
3 technika, priemonės, atlikimo ypatybės (kaip)
4 kas vaizduojama (ką)

---

NAUJI KOMENTARAI (PO SENAIS ĮRAŠAIS)
2008 12 04
http://community.livejournal.com/bebralizdis/229373.html
2008 06 07
http://community.livejournal.com/bebralizdis/207634.html
2008 05 31
http://community.livejournal.com/bebralizdis/129243.html
http://community.livejournal.com/bebralizdis/36919.html
2008 02 11
http://community.livejournal.com/bebralizdis/177065.html
2008 02 01
http://community.livejournal.com/bebralizdis/35316.html
2008 01 23
http://community.livejournal.com/bebralizdis/175744.html

---

KAIP PRISIJUNGTI

Kaip tapti Bebralizdžio bendruomenės nariu, jei nesi užsiregistravęs LiveJournal:

1) http://www.livejournal.com/create.bml

2) http://www.livejournal.com/community/join.bml?comm=bebralizdis .

(Fo prieš kelias dienas klausė.)

Jei mėginant prisijungti kyla neaiškumų, rašyk čia. Bent man LJ - komplikuota sistema. Tačiau turim ilgamečių jūzerių

---

ORGANIZACINIAI

2007 10 10 Ėmė ir nukrito papildomų galių. Todėl šį bei tą Bebralizdy keičiu - įsivaizduodamas, kad gerinu. Jei nepatinka, nebūkit mandagūs
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
16:43 (UTC)
Man tai nieks nenukrito.
(Reply) (Thread)
From: sucof
17:34 (UTC)
Ačiū, tik susitaisau fotika ir bus :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
18:27 (UTC)
Gal ką iš archyvo?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
00:09 (UTC)
gal turi prasmės įdėti tag'ą "veidai"?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
22:49 (UTC)
Taip, tagų galimybių neišnaudojam
(Reply) (Parent) (Thread)