?

Log in

No account? Create an account
Aš irgi liūdnas - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Aš irgi liūdnas [Oct. 11th, 2007|23:49]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]

Čiur aš ne.Įvažiavimas į kiemus iš S. Konarskio gatvės šalia Vienožinskio dailės mokyklos; fotografuota 2007 09 18
linkReply