?

Log in

No account? Create an account
So fcuking special and infected - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

So fcuking special and infected [Oct. 12th, 2007|16:55]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
LITVA ble.Dar iš ten pat.

Dar kartą.

Ties Prūsų, geležinkelio viadukas (Naujininkai); fotografuota 2007 01 21
linkReply