?

Log in

No account? Create an account
Serbija. Belgradas. Kiaule ir Zmogus - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Serbija. Belgradas. Kiaule ir Zmogus [Oct. 14th, 2007|14:17]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
belgrad street art


belgrad street art


by fveksha, http://fveksha.livejournal.com/33906.html
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:37 (UTC)
Mielas paršas.

Įsidėmėsiu tavo "уличное cамовыражение" - gatvės saviraiška, saviraiška gatvėse, labai šilta, karšta
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
08:39 (UTC)
Man tas paršas dar mielesnis pasidarė, kai suvokiau, kad jis įsitaisė tarp dviejų kosmetikos parduotuvės vitrinų :-)

dėl terminų, net ir nežinau, tiesiog pagalvojau, kad pvz. "klaipėda rulez" yra labiau saviraiška, nei kūryba :-)
(Reply) (Parent) (Thread)