?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 7: ("Kai paskutinį kartą...") (Jonas Mekas) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 7: ("Kai paskutinį kartą...") (Jonas Mekas) [Oct. 14th, 2007|19:01]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Eilėraštis kopijuotas iš leidinio "Poezija / Jonas Mekas" (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07.

Arklių (Senamiestis); fotografuota 2007 10 14
linkReply