?

Log in

No account? Create an account
Išpjauti nematomą strėlę - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Išpjauti nematomą strėlę [Oct. 15th, 2007|22:52]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Dar kartą Mustangų g.

Po ilgokos pertraukos stipresnis trafaretas.

Fotografuota 2007 10 14
linkReply

Comments:
[User Picture]From: shipokliakas
04:31 (UTC)
Yep, net šiurpuliukai...
(Reply) (Thread)
From: sucof
11:43 (UTC)
Super! cia tu, 209, darei?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
18:25 (UTC)
Ne. Kodėl turėčiau. Mano šalta širdis vietoj :)
(Reply) (Parent) (Thread)