?

Log in

No account? Create an account
Vidinis rūkymas lauke - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vidinis rūkymas lauke [Oct. 16th, 2007|23:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Į miestą sugrįžo ne tiktai ruduo.



Latako (Senamiestis); fotografuota 2007 10 14
linkReply