?

Log in

No account? Create an account
Ką žmonės veikia visą dieną - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Ką žmonės veikia visą dieną [Oct. 18th, 2007|23:14]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Dūkštų (Šeškinė); fotografuota 2007 03 08

Gedimino (Naujamiestis); fotografuota 2007 07 20.

Mokosi ir dirba.

Giedra knygutė
linkReply